MIDDENSCHOOL SINT-PIETER

29 AUGUSTUS 2019
onthaal nieuwe leerlingen en ouders

TECHNISCH INSTITUUT HEILIGE FAMILIE

29 JUNI 2019
infomarkt
10.00u - 17.00u

MARIAWENDE - BLYDHOVE

1 JULI 2019
infoavond
17.00 / 20.00 uur

SINT-FRANCISCUS-XAVERIUSINSTITUUT

29 AUGUSTUS 2019
onthaal nieuwe leerlingen en ouders 1ste jaar

30 AUGUSTUS 2019
instapnamid. nieuwe lln 2e - 6e jaar

ONZE-LIEVE-VROUWECOLLEGE

SINT-ANDREASLYCEUM

SINT-JOZEFSINSTITUUT HANDEL, TOERISME & IT

29 JUNI 2019
infobeurs
13.00 / 17.00 uur

SINT-ANDREASINSTITUUT BRUGGE

SINT-JOZEF HUMANIORA